Bedrijfstrainingen

Ik krijg steeds meer vraag naar specifieke trainingen bij bedrijven. Ik werk dan in groepen van maximaal twintig mensen. Tot nu toe heb ik trainingen verzorgd voor onder andere THNK, Vodafone, DNS en Shonaquip. Er is altijd een specifieke vraag, bijvoorbeeld teambuilding of meer contact leren maken met je lichaam, meer in het hier en nu zijn, meer in de flow. De focus kan ook liggen op contact, dus bijvoorbeeld: Hoe stap ik op een situatie af, Hoe werk ik beter samen, Hoe ga ik om met werkdruk, enzovoort. Meestal werken we tien dagen, verspreid over drie werkwerken. Zo is er voor iedereen de gelegenheid om ook iets op individueel niveau te behandelen en is er tijd om als team te groeien en een verbinding met elkaar aan te gaan.
Document5
In de training maak ik onder andere gebruik van chi kung, dans, aikido en shiatsu, en gebruik ik zoveel mogelijk oefeningen die open en simpel zijn zodat ze geïntegreerd kunnen worden in het dagelijkse leven. Tijdens de trainingen probeer ik de deelnemers te laten ervaren hoe ze zich voelen, wat voor impact die gevoelens hebben op hun dagelijkse doen en laten, en hoe ze daar het beste mee kunnen omgaan. Deelnemers vertellen me vaak dat ze zich na de training sterker en meer in balans voelen en dat ze soepeler samenwerken met hun collega’s.